Uppfödarkodex

SE*Coconut Dream's

En liten ragdolluppfödning i hemmiljö

Uppfödarkodex

För mig är det viktigt att endast avla på rastypiska, friska och testade katter med bra mentalitet. Därför arbetar jag efter att följa ragdollklubbens uppfödarkodex som gäller följande:

 

Vi som ragdolluppfödare och medlemmar i Ragdollklubben har detta dokument som ett gemensamt mål att arbeta efter och ge nya uppfödare och köpare en säkerhet.

 

Ståndpunkter

 

- Jag verkar för att ragdollen ska vara en himalayamaskad och blåögd ras.

 

- Jag anser att vid uppfödning av ragdoll skall förutom dess exteriöra utseende, särskild stor vikt läggas vid god hälsa samt stabilt och pålitligt temperament.

 

Avelskunskap, hälsa och etik

 

- Jag sätter mig väl in i standarden och använder den som ett aktivt verktyg i mitt avelsarbete.

 

- Jag arbetar för att föra rasen framåt och har ett mål med mitt avelsarbete.

 

- Jag verkar för att bibehålla genetisk bredd inom ragdollrasen och jag vet att jag kan ta hjälp av stamtavlor och stamtavleprogram i detta arbete.

 

- Jag är väl insatt i Ragdollklubbens hälsoprogram vad det gäller tester av avelsdjur.

 

- Vid val av avelskatt så väljer jag endast katter vid god hälsa, fria från kända (och) ärftliga sjukdomar och defekter. Om jag upptäcker ärftliga problem hos mina avelskatter informerar jag tidigare köpare av avelskatter och om så behövs även tidigare köpare av sällskapskatter, samt om så behövs ägare av föräldradjur.

 

- Jag parar inte honor som inte är i kondition för dräktighet och som ej uppvisat nödvändig mogenhet, såväl fysiskt som psykiskt.

 

- Jag låter aldrig en hona ha mer än två kullar under tolv månader och inte mer än tre kullar under 24 månader.

 

- Jag låter mina avelsdjur vila den tid de behöver mellan parningarna.

 

- Jag säljer bara katter som är registrerade och stambokförda hos en erkänd stambokförande organisation, och stamtavlan eller registreringsbevis lämnas alltid vid försäljningstillfället.

 

- Jag låter alltid mina katter komma under veterinärvård vid sjukdom eller skada som kräver detta.

 

- Jag håller aldrig mina katter i burar, utom vid transport eller annan liknande tillfällig omständighet.

 

- Vid försäljning av en kattunge så gör jag alltid mitt bästa för att placera kattungen i ett så bra hem som möjligt samt informerar köparen om hur man tar hand om en kattunge på bästa sätt..

 

- Jag låter aldrig en kattunge åka till sitt nya hem före tolv veckors ålder (eller enligt regler från gällande stamboksförande organisation) och den ska väga minst ett kilo.

 

- Kattungar från min uppfödning är veterinärbesiktigade, vaccinerade och mig veterligen fria från smittsamma sjukdomar vid flytt till nya hemmet.

 

- Jag annonserar, skriftligt eller muntligt, korrekt och faktamässigt.

 

- Jag upprättar alltid skriftliga avtal och kvittenser vid alla överenskommelser och transaktioner, för att förebygga missförstånd och oenigheter.

 

- Jag ser till att mina katter har gott om plats för daglig aktivitet och motion samt egenvård och vila.

 

- Jag håller rena utrymmen för katterna, med regelbunden rengöring av kattlådor och matskålar.

 

- Jag utfodrar mina katter med foder av god kvalitet, samt låter alltid mina katter ha tillgång till friskt vatten.

 

- Jag håller mina fertila katter som innekatter och låter dem enbart gå ute under uppsikt eller i inhägnade utrymmen där jag vet att de inte kan komma till skada.

 

- Jag finns alltid till hands för att ge råd och stöd till mina kattungeköpare.

 

- Jag är en god förlorare och en ödmjuk vinnare, som har i åtanke att nöjda, glada och friska katter är långt viktigare än rosetter och titlar.